Založ si blog

Modlárstvo & kresťanstvo

Nábožensko-cirkevné systémy cca 50 pravoverných cirkví (rímska+východno-unionizované+pravoslávne+starobylopravoverné+starokatolícke+novokatolícko-pravoslávne) z veľkou nadšenosťou svedčia svetu ako si zachovali “apoštolské tradície”, aj “postupnosť”, “vieru otcov”, vernosť koncilom a synodám, či prvých štyroch či ôsmych alebo že len Rímska je tá jedinečná a o obdarená plnosťou “dobier-milostí”.

Keď si otvoríme knihy Prorokov zistíme, že ich hlavnou náplňou kazateľskej činnosti neboli len morálne skutky, ale predovšetkým konanie a praktizovanie modlárstva. Žiaden prorok nebol nejakou veľkou morálnou autoritou, vzorným židom praktizujúcim horlivo náboženské úkony podľa Tóry, nebol ani celkom “normálny”. Áno, prorok až na výnimky ako je Nátan a Samuel, boli vždy podivíni, ako Jeremiáš, ktorý vôbec nepotreboval praktizovať chrámovú liturgiu ako 99,9% ostatných jeho spoluvercov,  Daniel bol veštec, pričom Tóra niečo také svojim spôsobom zakazuje, Ezechiel mal tiež rôzne vízie, ktoré nikto nechápal, Ján Krstiteľ žil na púšti mimo ľudí,  nemal rodinu – čo u židov bolo podľa Tóry najväčšie podivínstvo.  A mnohí iní s podobnými osudmi.

Aby sme porozumeli zmyslu modlárstva najlepšie to vystihujú slová proroka Izaiáša: “Načo mi je množstvo vašich obiet? — povie Hospodin. ..Neprinášajte už bezcennú obetu, odporné je mi kadidlo, novmesiac, deň sobotného odpočinku a zvolané zhromaždenia. Nemôžem vystáť zlo so slávnostnými zhromaždeniami!” 

Áno modlárstvo je nielen uctievanie vecí, ale najmä praktizovanie legálneho kultu. Presne takto sa hnusili Jeremiášovi bohoslužby a sviatky.

Kresťan krstom a svätým pomazaním (birmovanie-myropomazanie) sa stáva účastným na aj prorockom úrade Ježiša Krista, nielen na kráľovskom a kňazskom. Niekto povie, že doba prorokov dávno-pradávno skončila. Nie do príchodu nášho Pána je stále “čo prorokovať”. Učenie Rímskej cirkvi katolíckej najviac zo všetkých ostatných práve s z inštitúcii a úradov robí niečo údajne “bohom dané a nemenné” a pritom ostatné cirkvi s tým vôbec alebo len naoko súhlasia, čo je čudné.  Je to najmä:

  • “zbožstvenie” úradu rímskeho biskupa –  hlavne, že najstarší stolec je jeruzalemský
  • “zbožstvenie” sviatosti svätenia – hlavne,že  účasť na apoštolskom úrade dostáva každý pokrstený
  • dogmatické vyvyšovanie Rímskej cirkvi – hlavne, že to čo so má veriť má byť potvrdené synodou
  • pochybné vieroučné náuky Rímskej cirkvi – ktoré vyznáva len sama a nik iný na svete – transsubstanciácia eucharistie, Panenka Mária jej nanebovzatie a nepoškvrnené počatie, neomylnosť rímskeho biskupa a iné
  • čo zase ostatný veria to Rímska nie – vychádzanie Sv. Ducha,  chlieb ostáva tak ako človek v Ježišovi, a iné.

Áno, práve proroci sú od toho, aby poukazovali na nekalé praktiky a robenie s liturgie magické úkony, resp. čistý ritualizmus, či divadelníctvo.

Boha Nového zákona totiž neuctievame v chrámoch rukou zhotovených, na oltároch, polikaním svätých darov, ale v “Duchu a pravde” (Jn 4, 1 a nasl.).  Boží ľud očakávajúci svojho Pána tak ozaj má prahnúť po pravde, ktorá je zjavená v Ježišovi Kristovi:

  • pravda, ktorú treba vyznávať
  • pravda, za ktorú treba aj trpieť
  • pravda, ktorá oslobodzuje.

Je pravda, že Ježiš neprišiel Tóru zrušiť, ale splniť,  čo aj splnil – stal baránkom, oltárom i kňazom aj paschou. Dal apoštolom moc meniť Tóru? Nie. Len tí, čo nie sú zo židovstva nie sú povinný zachovávať celú Tóru – len 4 – krv, smilstvo, nekonzumovať zadusence a pohanoobetovance.

Síce základom Tóry je “Desatoro”, ale pravoverné kresťanstvo ho upravilo tak, že má 2 prikázania sexuálne namiesto jedného, vynechanie zákazu zhotovovania sôch, a pochybný výklad, že “sobotný deň” nie dňom Jahveho. Podobné znenie má aj Katechizmus Martina Luthera.

Myslím, že pravoslávne kresťanstvo v duchu II. Nicejského koncilu zavrhlo vystavovanie sôch – ktoré sú 3-rozmerné a namiesto toho sa vystavujú ikony, čo je celkom rozumné a logické, ikona je predsa len dvojrozmerná.  V tomto prípade pravoslávna časť pravoverného kresťanstva zachovala tento zákaz oproti Rímskej, ktorej chrámy sa hemžia rôznymi dielami od umeleckých “až po ozaj hnus”.

Je to modlárstvo ? Áno je. Rímska cirkev sa však hrá radšej zo slovíčkami  a “akože morálkou veriacich” a  odbavuje na nezmyselných dogmách – ktorými ohlupujú časť pravoverných veriacich. Neviem kde zobrali zákaz “Nezosmilníš” – áno asi Augustín to bol keď po svojom prehýrenom súkromnom živote dával rozumy, že lepšie bude, ak kresťan nebude šukať – a to je choré.  Zákaz je nescudzoložíš, t.j. že nebudem vchádzať k zákonitým partnerom a resp. že si manželia majú byť verný.  Teóriu o nešukaní hlavne rozpracovala Rímska cirkev od 16. stor. a najmä v 19. a 20 stor., pričom hlavný patrón nešukania bol samozrejmá vec Karolko Wojtyla. Sexuálnosť človeka je prirodzená vlastnosť takže aj prirodzene má právo šukať – ovšem v medziach slušnosti – Lv 18,1 a nasl.

Kresťania sa od prvopočiatkov stretávali na lámaní chleba v prvý deň po sobote, čo je deň pamiatky Pánovho vzkriesenia, čiže len dňom zhromaždenia.  Deň Pánov je stále a bude Sabat – Deň Pánovho odpočinutia a posvätenia stvorenstva.  To, že nedeľa je voľný deň – či sviatočný – ako sa schválilo na 1. Nicejskom koncile, sobotný deň patrí aj tak stále výlučne Pánovi – ako deň vďaky za život a zemeguľu.

U prorok Izaiáša čítame:  “Beda tým, čo uzákoňujú zlé zákony, a pisárom, ktorí spisujú útlak,  aby drobných ľudí odtisli od práva a biednych môjho ľudu odviedli od pravdy…” 

Kto patrí Kristovi je mu verný i jeho slovu nepotrebuje “barličky” trápnych náuk a drístov, ktoré ho zväzujú, ale z láskou sa vinie k Pánovu slovu, ktoré trvá naveky, lebo len on má prameň živej vody, z ktorej nebude smädný. Amen.

Zachovaj nás v svojom slove, pomôž veriť opravdove,
Ty sám, Ježiši, Pane náš, ktorý naše mdloby poznáš.
Verný Pastier Izraela, chráň nás Tvoja láska bdelá,
daruj nám pastierov verných a zbavuj nájomníkov zlých.

 

 

Ústavné novoty na slovenský spôsob

13.03.2017

Neprešiel deň, aby sa v médiách nepretriasali otázky okolo navrhovaného znenia ústavného zákona, ktorým sa rušia amnestie z roku 1998. Tento návrh ústavného zákona nie je jedinou "ústavnou viac »

Boh (Jahve, Hospodin) – milujúci ľudí. Žeby ozaj?

26.11.2016

Práve katolícka časť kresťanstva, ktorá je v únii s Rímskym patriarchátom ukončila minulú nedeľu tzv. "Rok milosrdenstva". Boh (Jahve-Hospodin) a milosrdný ? Milí moji nebuďte naivný, lebo: viac »

Arci-pastierksy list aj “motu proprio” o svätom a jubilejnom roku 601. výročia od smrti svätého Jána z Husinca, učiteľa cirkvi a mučeníka

05.07.2016

"Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti" Arci preblahí súveriaci náš jediný pravoerný patriarchát západu Slobodnej Husitskej-evanjelickej viac »

Uber

Hackeri ukradli Uberu dáta miliónov ľudí, firma im platila za mlčanie

22.11.2017 00:39

Od októbra 2016 taxislužba Uber tajila, že jej hackeri ukradli dáta 50 miliónov klientov a 7 miliónov vodičov. Hackerom platila za mlčanie.

trump

USA uvalili nové sankcie na KĽDR, aj na čínske subjekty

21.11.2017 21:40

USA uvalili sankcie na štyri čínske obchodné spoločnosti a jedného Číňana, ktorí s KĽDR vykonávali obchodmi vo výške stoviek miliónov dolárov.

Zimbabwe, Harare

Africký dinosaurus neumrie v úrade

21.11.2017 19:34

Autoritársky prezident Zimbabwe, 93-ročný Robert Mugabe, sa týždeň po tom, čo ho armáda držala v domácom väzení, rozhodol odstúpiť.

Rusko

Úteku Ruska má zabrániť náramok

21.11.2017 19:20

Za údajnú objednávku vraždy Sylvie Volzovej bude Pavol Rusko ďalej stíhaný na slobode. Ďalší pohyb Ruska sleduje elektronický náramok.

martin1975

Pravda - nič len pravda

Štatistiky blogu

Počet článkov: 33
Celková čítanosť: 48364x
Priemerná čítanosť článkov: 1466x

Autor blogu

Kategórie