Jazdci apokalypsy : -)

22. septembra 2022, martin1975, Nezaradené

Milé arcisestry a milí arcibratia,

každý z nás hľadá odpovede na otázky, prečo je energia drahá, potraviny tiež, prečo je vojna v modernej dobe, prečo z Afriky utekajú ľudia, prečo v Sýrii nie možné zastaviť krviprelievanie, prečo Ruská federácia vedie vojnu s Ukrajinskou republikou, prečo moskovský biskup schvaľuje vojenské operácie, prečo za to môžu aj LGBT komunita ? 🙂

Áno, žijeme časy, ktoré poznali len naši praprarodičia v období rokov 1917-1920. Nebolo pomoci, vojna bola všade vôkol, rozbiť Rakúsko-Uhorsko bolo jedným cieľom Veľkej vojny, smrť bola všade vôkol chrípkovo-virusová pandémia  kosila všetkých. A samozrejmá vec prišli nové myšlienky ako pekne žiť na planéte 🙂 Gulagy, smrť buržoázii, smrť šľachte, smrť cirkvi, smrť vzdelancom, smrť inteligencii, smrť všetkým, ktorí sú proti pokroku.  Je to ozaj s podivením, že keď prišla ekonomická kríza 1929 tak všetci si mysleli, že nič horšie ako byť evidovaný na úrade práce nemôže byť . Ale bolo.  Ak je kríza vždy sa nájde vnútorný nepriateľ : Arméni, Gréci, Židia, LGBT, ženy bez burky, kresťania, moslimovia, a iní mnohí prenasledovaní pre hoci-čo.

No však to bolo dávno, teraz je už iná doba. Áno, je iná doba. Na posielanie čerstvých správ nepotrebujeme poštové holuby,  poštové vozne. Dnes správy máme vždy čerstvé 🙂 a včas.

Pisateľ Zjavenia s. apoštola Jána už dávno vedel, že kríza – je vždy kríza a bude len väčšia (Zjv 6,1 nasl.):

„A vyšiel iný, ohnivočervený kôň, a ten, čo sedel na ňom, dostal moc vziať pokoj zo zeme, aby sa ľudia navzájom vraždili. A bol mu daný veľký meč.  Keď otvoril tretiu pečať, počul som tretiu bytosť volať: „Poď!“ A videl som: Hľa, čierny kôň; a ten, čo sedel na ňom, mal v ruke váhy.  A počul som spomedzi štyroch bytostí akoby hlas, ktorý volal: „Miera pšenice za denár a tri miery jačmeňa za denár; olej a víno však nepoškoď!“  Keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtej bytosti, ktorá volala: „Poď!“  A videl som: Hľa, plavý kôň; ten, čo sedel na ňom, volal sa Smrť a za ním išlo podsvetie. Dostali moc nad štvrtinou zeme zabíjať mečom, hladom a smrťou i divými zvermi zeme.“ 

Výsledok je aký to iste viete, čo ste chodili na katechizmus :-):

„vraveli vrchom a skalám: Padnite na nás a prikryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne a pred hnevom Baránka, lebo nadišiel veľký deň ich hnevu. A kto môže obstáť?“