Založ si blog

Modlárstvo & kresťanstvo

Nábožensko-cirkevné systémy cca 50 pravoverných cirkví (rímska+východno-unionizované+pravoslávne+starobylopravoverné+starokatolícke+novokatolícko-pravoslávne) z veľkou nadšenosťou svedčia svetu ako si zachovali „apoštolské tradície“, aj „postupnosť“, „vieru otcov“, vernosť koncilom a synodám, či prvých štyroch či ôsmych alebo že len Rímska je tá jedinečná a o obdarená plnosťou „dobier-milostí“.

Keď si otvoríme knihy Prorokov zistíme, že ich hlavnou náplňou kazateľskej činnosti neboli len morálne skutky, ale predovšetkým konanie a praktizovanie modlárstva. Žiaden prorok nebol nejakou veľkou morálnou autoritou, vzorným židom praktizujúcim horlivo náboženské úkony podľa Tóry, nebol ani celkom „normálny“. Áno, prorok až na výnimky ako je Nátan a Samuel, boli vždy podivíni, ako Jeremiáš, ktorý vôbec nepotreboval praktizovať chrámovú liturgiu ako 99,9% ostatných jeho spoluvercov,  Daniel bol veštec, pričom Tóra niečo také svojim spôsobom zakazuje, Ezechiel mal tiež rôzne vízie, ktoré nikto nechápal, Ján Krstiteľ žil na púšti mimo ľudí,  nemal rodinu – čo u židov bolo podľa Tóry najväčšie podivínstvo.  A mnohí iní s podobnými osudmi.

Aby sme porozumeli zmyslu modlárstva najlepšie to vystihujú slová proroka Izaiáša: „Načo mi je množstvo vašich obiet? — povie Hospodin. ..Neprinášajte už bezcennú obetu, odporné je mi kadidlo, novmesiac, deň sobotného odpočinku a zvolané zhromaždenia. Nemôžem vystáť zlo so slávnostnými zhromaždeniami!“ 

Áno modlárstvo je nielen uctievanie vecí, ale najmä praktizovanie legálneho kultu. Presne takto sa hnusili Jeremiášovi bohoslužby a sviatky.

Kresťan krstom a svätým pomazaním (birmovanie-myropomazanie) sa stáva účastným na aj prorockom úrade Ježiša Krista, nielen na kráľovskom a kňazskom. Niekto povie, že doba prorokov dávno-pradávno skončila. Nie do príchodu nášho Pána je stále „čo prorokovať“. Učenie Rímskej cirkvi katolíckej najviac zo všetkých ostatných práve s z inštitúcii a úradov robí niečo údajne „bohom dané a nemenné“ a pritom ostatné cirkvi s tým vôbec alebo len naoko súhlasia, čo je čudné.  Je to najmä:

  • „zbožstvenie“ úradu rímskeho biskupa –  hlavne, že najstarší stolec je jeruzalemský
  • „zbožstvenie“ sviatosti svätenia – hlavne,že  účasť na apoštolskom úrade dostáva každý pokrstený
  • dogmatické vyvyšovanie Rímskej cirkvi – hlavne, že to čo so má veriť má byť potvrdené synodou
  • pochybné vieroučné náuky Rímskej cirkvi – ktoré vyznáva len sama a nik iný na svete – transsubstanciácia eucharistie, Panenka Mária jej nanebovzatie a nepoškvrnené počatie, neomylnosť rímskeho biskupa a iné
  • čo zase ostatný veria to Rímska nie – vychádzanie Sv. Ducha,  chlieb ostáva tak ako človek v Ježišovi, a iné.

Áno, práve proroci sú od toho, aby poukazovali na nekalé praktiky a robenie s liturgie magické úkony, resp. čistý ritualizmus, či divadelníctvo.

Boha Nového zákona totiž neuctievame v chrámoch rukou zhotovených, na oltároch, polikaním svätých darov, ale v „Duchu a pravde“ (Jn 4, 1 a nasl.).  Boží ľud očakávajúci svojho Pána tak ozaj má prahnúť po pravde, ktorá je zjavená v Ježišovi Kristovi:

  • pravda, ktorú treba vyznávať
  • pravda, za ktorú treba aj trpieť
  • pravda, ktorá oslobodzuje.

Je pravda, že Ježiš neprišiel Tóru zrušiť, ale splniť,  čo aj splnil – stal baránkom, oltárom i kňazom aj paschou. Dal apoštolom moc meniť Tóru? Nie. Len tí, čo nie sú zo židovstva nie sú povinný zachovávať celú Tóru – len 4 – krv, smilstvo, nekonzumovať zadusence a pohanoobetovance.

Síce základom Tóry je „Desatoro“, ale pravoverné kresťanstvo ho upravilo tak, že má 2 prikázania sexuálne namiesto jedného, vynechanie zákazu zhotovovania sôch, a pochybný výklad, že „sobotný deň“ nie dňom Jahveho. Podobné znenie má aj Katechizmus Martina Luthera.

Myslím, že pravoslávne kresťanstvo v duchu II. Nicejského koncilu zavrhlo vystavovanie sôch – ktoré sú 3-rozmerné a namiesto toho sa vystavujú ikony, čo je celkom rozumné a logické, ikona je predsa len dvojrozmerná.  V tomto prípade pravoslávna časť pravoverného kresťanstva zachovala tento zákaz oproti Rímskej, ktorej chrámy sa hemžia rôznymi dielami od umeleckých „až po ozaj hnus“.

Je to modlárstvo ? Áno je. Rímska cirkev sa však hrá radšej zo slovíčkami  a „akože morálkou veriacich“ a  odbavuje na nezmyselných dogmách – ktorými ohlupujú časť pravoverných veriacich. Neviem kde zobrali zákaz „Nezosmilníš“ – áno asi Augustín to bol keď po svojom prehýrenom súkromnom živote dával rozumy, že lepšie bude, ak kresťan nebude šukať – a to je choré.  Zákaz je nescudzoložíš, t.j. že nebudem vchádzať k zákonitým partnerom a resp. že si manželia majú byť verný.  Teóriu o nešukaní hlavne rozpracovala Rímska cirkev od 16. stor. a najmä v 19. a 20 stor., pričom hlavný patrón nešukania bol samozrejmá vec Karolko Wojtyla. Sexuálnosť človeka je prirodzená vlastnosť takže aj prirodzene má právo šukať – ovšem v medziach slušnosti – Lv 18,1 a nasl.

Kresťania sa od prvopočiatkov stretávali na lámaní chleba v prvý deň po sobote, čo je deň pamiatky Pánovho vzkriesenia, čiže len dňom zhromaždenia.  Deň Pánov je stále a bude Sabat – Deň Pánovho odpočinutia a posvätenia stvorenstva.  To, že nedeľa je voľný deň – či sviatočný – ako sa schválilo na 1. Nicejskom koncile, sobotný deň patrí aj tak stále výlučne Pánovi – ako deň vďaky za život a zemeguľu.

U prorok Izaiáša čítame:  „Beda tým, čo uzákoňujú zlé zákony, a pisárom, ktorí spisujú útlak,  aby drobných ľudí odtisli od práva a biednych môjho ľudu odviedli od pravdy…“ 

Kto patrí Kristovi je mu verný i jeho slovu nepotrebuje „barličky“ trápnych náuk a drístov, ktoré ho zväzujú, ale z láskou sa vinie k Pánovu slovu, ktoré trvá naveky, lebo len on má prameň živej vody, z ktorej nebude smädný. Amen.

Zachovaj nás v svojom slove, pomôž veriť opravdove,
Ty sám, Ježiši, Pane náš, ktorý naše mdloby poznáš.
Verný Pastier Izraela, chráň nás Tvoja láska bdelá,
daruj nám pastierov verných a zbavuj nájomníkov zlých.

 

 

Jazdci apokalypsy : -)

22.09.2022

Milé arcisestry a milí arcibratia, každý z nás hľadá odpovede na otázky, prečo je energia drahá, potraviny tiež, prečo je vojna v modernej dobe, prečo z Afriky utekajú ľudia, prečo v Sýrii nie možné zastaviť krviprelievanie, prečo Ruská federácia vedie vojnu s Ukrajinskou republikou, prečo moskovský biskup schvaľuje vojenské operácie, prečo za to môžu aj LGBT [...]

Ústavné novoty na slovenský spôsob

13.03.2017

Neprešiel deň, aby sa v médiách nepretriasali otázky okolo navrhovaného znenia ústavného zákona, ktorým sa rušia amnestie z roku 1998. Tento návrh ústavného zákona nie je jedinou „ústavnou perlou“ nášho ústavného prameňa 🙂 Mnohé ustanovenia ústavy sú dodnes vnútorne rozporné a nikomu to nevadí. Budaj a jeho kámoši nespočetne ráz písali, pletkovali [...]

Boh (Jahve, Hospodin) – milujúci ľudí. Žeby ozaj?

26.11.2016

Práve katolícka časť kresťanstva, ktorá je v únii s Rímskym patriarchátom ukončila minulú nedeľu tzv. „Rok milosrdenstva“. Boh (Jahve-Hospodin) a milosrdný ? Milí moji nebuďte naivný, lebo: „Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi. Bol skormútený v srdci a povedal: „Vyničím zo zemského povrchu ľudí, ktorých som stvoril: človeka i zvieratá, plazy [...]

irán, izrael, útok

Irán nainštaloval nové centrifúgy v stredisku na spracovanie uránu

13.06.2024 21:14

Západné krajiny Irán dlhodobo podozrievajú, že má v úmysle vyrobiť jadrovú zbraň.

Emmanuel Macron

Zacharovová: Francúzsko sa príliš angažuje v konflikte na Ukrajine, hrozí mu stret s Ruskom

13.06.2024 18:15

Podľa hovorkyne ruskej diplomacie je načase, aby sa ľudia vo Francúzsku prebudili a uvedomili si, do čoho sú zaťahovaní.

Putin Gold

Veľká sedmička prinúti úspory Moskvy pracovať pre Kyjev

13.06.2024 18:04

Šéf Kremľa s nimi kedysi sedel za jedným stolom. Z niekdajšej Veľkej osmičky je ale dnes Veľká sedmička, a jej lídri na summite G7 v Taliansku chystajú veľké zúčtovanie s Vladimirom Putinom za jeho agresiu proti Ukrajine.

Emmanuel Macron

Macron hrá po prehre v eurovoľbách vabank. Ako môže jeho pád ovplyvniť úniu?

13.06.2024 18:00

Vráti sa Smer po eurovoľbách do rodiny európskych socialistov? Analytici sú skeptickí.

martin1975

Pravda - nič len pravda

Štatistiky blogu

Počet článkov: 34
Celková čítanosť: 80809x
Priemerná čítanosť článkov: 2377x

Autor blogu

Kategórie